NIKE ARC ANGELS mẫu cho dân Ballet

Arc Angel là một giải pháp giày dép sẽ làm giảm tác động đến chân vũ công trong khi tập luyện bài tập điểm. Arc có sự hỗ trợ lớn được cung cấp bởi các dải đàn hồi được cài đặt, điều này sẽ khuyến khích kỹ thuật thích hợp của loại hình nghệ thuật […]